حريم خصوصي
فارسي بلاگ با توجه به تعهدي كه به كاربران خود در رابطه حفظ حريم شخصي دارد مواردي را جهت آگهي بيشتر كاربران اعلام مي دارد .
فارسي بلاگ به عنوان يك رسانه براي وبلاگ نويسان حرفه اي متعقد است حفظ حريم شخصي و اطلاعات كاربران بسيار حساس و مهم مي باشد, در اين صفحه توضيحاتي در مورد جمع آوري اطلاعاتي كه فارسي بلاگ از كاربران خود جمع آوري مي كنند توضيح داده شده است .
ما چه اطلاعاتي را جمع آوري مي كنيم ؟ 

زماني كه شما وب سايتي را مشاهده مي كنيد اطلاعاتي به صورت اتوماتيك جمع آوري مي شود كه اين اطلاعات شامل :
- اطلاعاتي در مورد  آدرس IP كامپيوتر شما 
- آدرس وب سايتي كه از طريق آن وارد سايت ما شده ايد . ( مانند : www.google.com )
- صفحات از سايت فارسي بلاگ كه شما آن را مشاهده مي كنيد .
- نام و نسخه سيستم عامل و مرورگر شما .
چنانچه شما در سايت ما مطلبي را مشاهده كنيد و يا آن را دانلود كنيد اين اطلاعات به صورت رباتيك ذخيره مي شوند , اين اطلاعات به ما كمك مي كنند تا متوجه شويم كاربران بيشتر چه صفحاتي را مشاهده مي كنند و چه مواردي بيشتر براي آنان مفيد است و يا در مورد ذخيره اطلاعاتي مرورگر شما , اين اطلاعات به ما كمك مي كند تا وب سايت فارسي بلاگ را جهت نمايش بهتر در مرورگر ها به صورت بهينه طراحي كنيم .
زماني كه شما وارد سايت فارسي بلاگ مي شويد ما اطلاعاتي به غير از موارد بالا را ذخيره نمي كنيم مگر اينكه شما بخواهيد اطلاعات ديگري نظير نام و نام خانوادگي , ايميل , شماره تلفن , سن و ... در اختيارمان قرار دهيد . 
cookie ها :

كوكي در وب سايت ها، جهت ذخيره سازي اطلاعات خاصي از بازديدكننده ها به كار ميرود تا در هنگام مراجعه بعدي اين بازديد كننده، اين اطلاعات قابل بازيابي و استفاده باشد. عموماً اين اطلاعات جهت نگهداري و اعمال تنظيماتي خاص نظير رنگ آميزي و پوسته سايتها يا برخي شخصي سازي هاي ديگر بكار مي روند.



ما در اين اطلاعات با چه كساني سهيم هستيم؟

فارسي بلاگ هيچ يك از اطلاعات فردي و شخصي كاربران خود را افشا نمي كند و همچنين آنها را به شخص و يا اشخاص ثالثي منتقل نمي كند مگر اينكه به موجب قانون و يا حكم قانوني باشد. فارسي بلاگ داراي سه بخش اطلاعاتي مي باشد: آمار جمع آوري شده درباره كاربران، ترافيك سايت و اطلاعات مرتبط با سايت. ما از مشخصه هاي فردي شما فقط به منظور پاسخگويي به خودتان و يا براي تهيه گزارشات آماري در جهت شناخت بهتر كاربرانمان استفاده مي نماييم.
ما log file ها و database هايي از اطلاعات كاربران براي تجزيه و تحليل نحوه استفاده آنها در طي هر ماه ايجاد نماييم. به اين ترتيب مي توانيم درك بهتري از سايتمان داشته باشيم و محتوايي را كه در سايتمان ارائه مي دهيم را بهبود ببخشيم. البته اين اطلاعات در بر گيرنده مشخصه هاي فردي و شخصي تك تك كاربران نمي باشد. بار ديگر خاطر نشان مي كنيم هيچ يك از اطلاعات فردي و شخصي شما را به هيچ شخص ثالثي ارائه نمي كنيم مگر اينكه با اجازه خودتان باشد و يا اينكه به موجب قانون مجبور به انجام اين كار باشيم.



لينك هاي اشخاص ثالث

زمانيكه شما بر روي لينك هاي اشخاص ثالث كه در سايت ما وجود دارد كليك مي كنيد و وارد آنها مي شويد، اطلاعاتي از شما بدست مي آيد. در اينصورت فارسي بلاگ هيچ گونه كنترلي بر اين اطلاعات ندارد و در مقابل آنها پاسخگو نمي باشد.



تغييرات در سياست هاي سايت

ممكن است فارسي بلاگ گاه گاهي سياست هاي كاري خود را بهبود و يا تغيير دهد. ما به شما پيشنهاد مي كنيم كه هر چند وقت يكبار اين صفحه را مطالعه كنيد تا از تغييرات احتمالي سياست هاي ما آگاه شويد